MỖI NGÀY VỚI CHÚA

VÌ SAO SA-TAN LẠI LÀ KẺ THÙ CỦA BẠN?

Thứ Bảy, 04/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” I Phi-e-rơ 5:8

Từ “kẻ thù” nghĩa là gì? Kẻ thù là người ghét chúng ta và muốn hại chúng ta. Sa-tan ghét Đức Chúa Trời và muốn làm hại Ngài. Vì bạn là con Chúa nên Sa-tan cũng ghét bạn và cũng muốn hại bạn. Sa-tan muốn huỷ phá mọi điều gì thuộc về Đức Chúa Trời.

Sa-tan tỏ ra thù ghét bạn bằng nhiều cách. Nó nói dối với bạn. Kinh Thánh cho biết nó là “cha của sự nói dối” (Giăng 8:44). Nó tìm cách dụ bạn làm những việc sai quấy để làm buồn lòng Chúa. Nó cố gắng xui khiến bạn phạm tội nghịch cùng Chúa. Câu Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta biết gì về Sa-tan? Nó là kẻ thù của bạn, nó đi rình mò chung quanh giống như một con sư tử để tìm cách ăn nuốt (tức huỷ diệt) người ta.

Thế Sa-tan có luôn luôn tìm được người để huỷ diệt không? Có phải lúc nào nó cũng thành công không? Không! Bạn có thể thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan và chống lại sự tấn công của nó. Khi bạn vâng lời Chúa thì Sa-tan sẽ thua. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì bạn có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong lòng. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan gấp bội. Khi bạn để Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống mình thì bạn sẽ vâng lời Chúa và làm điều phải. Nhưng bạn cũng cần cảnh giác: hãy chú  ý nghe lời Chúa và dè chừng sự tấn công của Sa-tan.

Kể ra hai  điều bạn có thể làm để giữ mình khỏi sự tấn công của Sa-tan. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Kính lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã yêu thương con. Xin giúp con biết nghe Ngài và cảnh giác sự tấn công của Sa-tan. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC