MỖI NGÀY VỚI CHÚA

VIỆC GÌ XẢY RA KHI BẠN XƯNG TỘI MÌNH?

Thứ Hai, 09/07/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”  (I Cô-rinh-tô 3:16)

Khi làm việc ngoài đồng về, tay chân dơ bẩn, bạn làm gì nào? Bạn đi tắm. Con người bên trong của bạn cũng dơ bẩn khi bạn phạm tội và cũng cần được tẩy sạch. Xưng tội với Đức Chúa Trời cũng giống như đi tắm về phương diện thuộc linh.

Bạn còn nhớ những điều bạn đã học về Đức Thánh Linh không? Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, Đức Thánh Linh đến ngự trong bạn. Thân thể của bạn trở thành đền thờ để Ngài cư trú. Ngài là Đấng giúp đỡ bạn. Và khi bạn phạm tội thì Ngài thuyết phục để bạn thấy rằng bạn đã sai quấy.

Đức Chúa Trời hứa tha thứ cho bạn nếu bạn xưng tội với Ngài. "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:9). Xưng tội với Đức Chúa Trời cũng giống như tắm rửa con người bên trong của mình. 

Khi bạn xưng tội mình, mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời được chỉnh sửa lại. Lòng bình an và niềm vui của bạn được phục hồi. Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn. Đức Thánh Linh lại chiếm hữu bạn và cai trị đời sống bạn.

Sau khi tắm rửa xong thì bạn thấy mát mẻ; cũng vậy, tắm rửa về phương diện thuộc linh và được Chúa tẩy sạch sẽ làm bạn thấy nhẹ nhàng, vui thoả.

Viết ra 3 điều mà Đức Thánh Linh làm sau khi bạn xưng tội với Đức Chúa Trời.

    _____________________________________________________________

    _____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin giúp con biết nghe theo Đức Thánh Linh và không phạm tội khi bị cám dỗ. Con cũng cám ơn Chúa vì lời Ngài hứa tha tội cho con khi con xưng tội ra. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC