LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

VUI MỪNG MÃI MÃI

Chủ Nhật, 13/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  “Vì hỡi Đức Giê-hô-va Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài”  Thi Thiên 92:4

Bạn có tin rằng tội lỗi bạn đã được tha, và Đấng Christ đã thực hiện xong xuôi công tác chuộc tội ấy không? Nếu có thì bạn phải là một Cơ Đốc nhân vui vẻ biết bao nhiêu! Bạn phải sống vượt trên những thử thách và hoạn nạn thông thường của thế gian nầy! Vì lội lỗi bạn đều đã được tha cả rồi, thì bây giờ, dầu có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó có quan trọng gì đối với bạn đâu? Luther từng nói: “Lạy Chúa, xin đánh con, đánh con đi, vì tội lỗi con đã được tha rồi; nếu Ngài đã tha tội cho con, thi cứ đánh con mạnh bao nhiêu tùy ý”. Cũng với một tinh thần tương tự bạn có thể nói: “Ngài đã tha tội cho con rồi, linh hồn con rất vui mừng; hãy đưa đến binh tật, nghèo khổ, mất mát, thập tự giá, bắt bớ, bất cứ điều gì Ngài muốn”.

Thưa bạn Cơ Đốc nhân, nếu bạn đã được cứu như thế rồi, đang lúc bạn vui mừng, hãy tỏ lòng biết ơn và yêu mến Chúa. Hãy nghiêng trên cây thập tự đã cất tội lỗi bạn đi đó; hãy phục vụ Đấng đã phục vụ bạn. “Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em". Đừng để cho sự hăng say của anh em bốc hơi thành một đoản ca sôi động. Hãy chứng tỏ tình thương của anh em bằng một vài biểu tượng công khai. Hãy yêu mến anh em của Đấng đã yêu thương anh em. Nếu nơi nào có một Mê-phi-bô-sết, bị què hay đi khập khiễng, hãy vì Giô-na-than mà giúp đỡ cho người ấy.

Nếu có một tín hữu khốn nạn gặp thử thách, hãy cùng khóc với người ấy, vả nhân danh Đấng đã khóc và gánh tội lôi cho bạn để mang giùm cây thập tự của người ấy. Vì nhơn danh Đấng Christ bạn đã được tha tội vô điều kiện như vậy, hãy đi báo cáo cho ngườ khác tin tức vui mừng về lòng thương xót tha tội đó. Đừng bằng lòng nhận phước hạnh khôn tả đó cho riêng bạn mà thôi, nhưng hãy rao ra câu chuyện về thập tự giá cho mọi người ở khắp nơi.

Sự vui mừng và bạo dạn thánh khiết sẽ khiến bạn trở thành một nhà truyền đạo tài ba và cả thề gian sẽ là diễn đàn cho bạn giảng đạo. Thái lộ lạc quan thánh khiết là bài giảng có mãnh lực hơn hết, mà Chúa phải cho bạn thái độ ấy. Sáng nay, trước khi bước chân ra với đời, hãy tìm cầu điều đó. Nếu chúng ta vui vẻ trong công tác cho Chúa, thì không cần sợ là mình quá mừng vui.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC