ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

VƯỢT KHỎI TẦM KIỂM SOÁT

Thứ Ba, 03/02/2015 01:00 GMT+7.

Share on FacebookKinh Thánh: XuấtXh 8:25-32

  SUY GẪM

 Trong nhiều năm hầu hết chúng ta khi đi máy bay nhưng không hề quan tâm đến sự an toàn của việc di chuyển bằng đường hàng không. Nhưng kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, việc đi máy bay đòi hỏi đức tin, và đối tượng của niềm tin đó là phần chính của vấn đề hôm nay.

Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình vào hãng hàng không là điều không khôn ngoan. Những người bảo quản máy bay quyết định cắt giảm chi phí mỗi ngày. Chúng ta không còn có thể tin vào sự an toàn chung của đất nước chúng ta, bởi chúng ta biết rằng mình có thể bị tấn công. Đúng vậy, đức tin chúng ta không thể đặt nơi bất cứ ai, nơi công ty hay thậm chí nơi quốc gia. Ngược lại, đức tin chúng ta đặt nơi Chúa. Nếu Chúa muốn chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác bằng máy bay thì Chúa sẽ cho chúng ta đến nơi.

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta bị căng thẳng do cố gắng kiểm sóat những điều chúng ta không thể kiểm soát. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta có lòng trung tín và động cơ phải lẽ, người khác vẫn hành động theo đường lối tội lỗi của họ.

Môi-se và Pha-ra-ôn ở trong cuộc chiến thuộc linh để mang đến sự tự do cho con cái Y-sơ-ra-ên. Tai vạ ruồi mồng, những đàn ruồi, mang bệnh tật đi khắp nơi. Pha-ra-ôn nhanh chóng gọi Môi-se. Yêu cầu của Môi-se rất đơn giản: hãy cho phép dân Y-sơ-ra-ên đi vào đồng vắng khoảng ba ngày đường để thờ phượng Chúa. Pha-ra-ôn đồng ý cho dân sự ra đi nếu Môi-se trước hết cầu nguyện cho tai vạ ruồi được cất đi. Môi-se chấp nhận lời đề nghị của Pha-ra-ôn và cầu nguyện, những đàn ruồi được cất đi.

Tuy nhiên Pha-ra-ôn nuốt lời hứa mình và không cho dân Y-sơ-ra-ên đi. Môi-se ngã lòng biết chừng nào. Đây là lần thứ ba điều này xảy ra. Pha-ra-ôn trở nên kẻ phá họai và không còn đáng tin. Môi-se nhận biết rằng dù khi chúng ta làm theo y như điều Chúa phán dạy chúng ta vẫn không thể có được kết quả theo ý muốn.

  ÁP DỤNG

        Hết thảy chúng ta điều thích nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm sóat một phần đối với hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta biết Chúa nhiều hơn và trở nên lớn tuổi hơn, thì chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta có thể kiểm sóat hoàn cảnh rất ít.

Lòng tin của chúng ta cần đặt nơi Chúa chớ không phải nơi những gì chúng ta nghĩ là phương cách tốt nhất để xoay sở trong hoàn cảnh của mình. Khi chúng ta có ít mong đợi hơn về kết quả của sự việc, chúng ta sẽ nhận thấy áp lực và lo lắng sẽ giảm xuống. Lần sau, khi bạn bước lên máy bay, hãy thư giãn! Hãy tin cậy nơi Chúa Ngài sẽ gìn giữ bạn. Chúa biết điều gì là tốt nhất cho bạn.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin ban cho con ân điển Ngài để con an nghỉ trong sự tể trị tuyệt đối của Ngài, và xin giúp con trung tín cho dù đôi khi có những quyết định của những người xung quanh con làm con thất vọng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nếu Chúa là nhỏ bé đủ để có thể hiểu được, Ngài sẽ không lớn đủ để được thờ phượng (Evelyn Underhill). 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC